آموزش خرید

در این ویدئو کوتاه سعی کردیم مراحل خرید از وب سایتو براتون به نمایش بزاریم . اگر در مراحل خرید از وب سایت دچار مشکل شدید و یا میخواهید ببینید چگونه باید محصولی از سایت خریداری کنید میتوانید با دیدن ویدئو زیر چگونگی مراحل انجام کار را مشاهده کنید