محدودیت های اینستاگرام

تعداد فالوینگ‌های هر پیج ۷۵۰۰ عدد.

سقف فالو در اینستاگرام در ساعت ۶۰ پیج.

تعداد لایک در ساعت ۳۵۰ عدد.

حداکثر تعداد آنفالو در ساعت ۲۰۰ پیج.

تعداد هشتگ در زیر هر پست ۳۰ عدد.

تعداد کاراکترهای کامنت و کپشن ۲۲۰۰ کاراکتر.

نام کاربری فقط ۳۰ کاراکت

توضیحات Bio در پیج ۱۵۰ کاراکترنویسنده مطلب mahdigm